GDe huurvoorwaarden van B&Bike

 • Legitimatie verplicht.
 • U wordt geacht de fiets in goede staat te hebben ontvangen.

 • De huurder zal zorgvuldig omgaan met het gehuurde.

 • De fiets moet altijd en (met bijgeleverde ketting) op slot gezet worden.

 • De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde. Tenzij er huurgarantie is aangeschaft.

 • De huurder is zelf wettelijk aansprakelijk voor de schade aan derden toegebracht.

 • Bij verlies van de fietssleutel zal € 10.00 in rekening worden gebracht. Bij diefstal wordt de dagwaarde in rekening gebracht, de huurprijs niet inbegrepen. Het gebruik van de fiets is op eigen risico.

 • Bij pech onderweg dient u direct B&Bike op de hoogte te stellen. U bent zelf verantwoordelijk voor het inleveren van de fiets.

De annuleringsvoorwaarden van B&Bike

U kunt bij ons een Verhuurgarantie afsluiten die recht geeft op 100% restitutie tot 1 week voor aanvang van de huurperiode en tot 2 dagen van te voren mag u de reservering kosteloos verplaatsen.

Zonder verhuurgarantie is de restitutie bij annuleren als volgt:

 • 7 of meer dagen voor aanvang van de huurperiode: 50%

 • Tot 3 dagen voor aanvang van de huurperiode: 30%

 • 3 dagen of korter voor de huurperiode: geen terugbetaling

U krijgt de restitutie binnen 7 dagen teruggestort.

De verhuurgarantie van B&BIKE

U kunt bij ons per gehuurd item een zogeheten Verhuurgarantie afsluiten. Als u met ons voor een item een garantiedekking bent overeengekomen, bent u voor het betreffende item:

​1. Geen schadevergoeding verschuldigd bij schade aan het Gehuurde, tenzij de schade is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het Gehuurde;

2. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode recht op volledige restitutie;

3. Tot 2 dagen van te voren recht op verplaatsen van uw reservering en/of ontvangst van een voucher.

fietstplezier

Meer weten over onze service, garanties en verhuurmogelijkheden. Neem gerust contact op